Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 1

Εκδόσεις Δαίδαλος

BYZANTINA KEIMENA

Κανονική τιμή €30,00
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης €30,00
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

*H σειρά αυτή περιλαμβάνει 48 αυτοτελείς τόμους, όπου ανθολογούνται και αναλύονται τα πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα της γραμματολογίας μας, από τη βυζαντινή εποχή ως τις μέρες μας.

 Eιδικοί επιστήμονες επιμελούνται τον κάθε τόμο που αποτελεί και μια θεματική ενότητα.

Aποσπάσματα βυζαντινών κειμένων με ζωντανή πολιτική σκέψη, πάνω σε ιστορικά γεγονότα με διεθνή σημασία

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: Διον. Zακυθηνός, Kαθηγητής Πανεπιστημίου Aθηνών, Aκαδημαϊκό

 • ΤΟΜΟΣ 3
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                                                                                                           
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
 • ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ.                                                                         Εισαγωγικόν σημείωμα εις Λιβάνιον                                                                                     
 • ΛΙΒΑΝΙΟΥ: Προς Θεοδόσιον τον Βασιλέα Υπέρ των ιερών
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Μάρκον Διάκονον
 • ΜΑΡΚΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ: Βίος του Αγίου Πορφυρίου, Επισκόπου Γάζη                        
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
 • ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΡΩΜΑΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Ευσέβιον
 • ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ: Εις Κωνσταντίνον τον Βασιλέα Τριακονταετηρικός
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Προκόπιον                                                                                                      
 • ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Υπέρ των πολέμων
 • ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Περί κτισμάτων
 • ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Ανέκδοτα                        
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
 • ΕΡΩΣ ΘΕΟΥ
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Βίον Φιλαρέτου του Ελεήμονος
 • ΝΙΚΗΤΑ: Βίος και πολιτεία του εν Αγίοις Πατρός ημών Φιλαρέτου του Ελεήμονος  
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Θεόδωρον Στουδίτην
 • ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ: Κατήχησις Επιτάφιος εις την εαυτού μητέρα
 • ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ: Επιστολαί                        
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Νικήταν Στηθάτον
 • ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΗΘΑΤΟΥ: Βίος και πολιτεία του Συμεών του Νέου Θεολόγου                        
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
 • ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Φώτιον                                                
 • ΦΩΤΙΟΥ: Ομιλία Δευτέρα εις την έφοδον των Ρώς
 • ΦΩΤΙΟΥ: Επιστολή προς τον άρχοντα των Βουλγάρων Μιχαήλ
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Αρέθαν
 • ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΡΕΘΑ: Προς τους εις ασάφειαν ημάς επισκώψαντας                        
 • ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΡΕΘΑ: Στεφάνω υπογραφεί Βασιλέως των απορρήτων
 • ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΡΕΘΑ: Δημηγορία επιτραπέζιος
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Επιστολάς Ρωμανού Α’ του Λακαπήνου
 • ΡΩΜΑΝΟΥ Α’ ΤΟΥ ΛΑΚΑΠΗΝΟΥ : Συμεών εξουσιαστή Βουλγάρων                        
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Κωνσταντίνον Ζ’ του Πορφυρογέννητου
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ’ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ: Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν                       
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ’ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ : Έκθεσις της βασιλείου τάξεως                        
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Λέοντα Διάκονον
 • ΛΕΟΝΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥ: Ιστορία
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις «Έκθεσιν Γότθου τοπάρχου»
 • ΑΝΩΝΥΜΟΥ: Έκθεσις Γότθου τοπάρχου
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Νεαράν Κωνσταντίνου Θ’ του Μονομάχου
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ’ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ: Νεαρά εκφωνηθείσα επί τη αναδείξει και προβολή
 • επί του Διδασκάλου των Νόμων                                                
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Μιχαήλ Ψελλόν
 • ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ: Χρονογραφία
 • ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ: Περί των ιδεών, ας ο Πλάτων λέγει                        
 • ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ: Επιστολή προς Ξιφιλίνον
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Άνναν Κομνηνή
 • ΑΝΝΑΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ: Αλεξιάς
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις τον Θεσσαλονίκης Ευστάθιον
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Συγγραφή της είθε υστέρας κατ’ αυτήν αλώσεως
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Επίσκεψις βίου μοναχικού                        
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Μιχαήλ Χωνιάτην
 • ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΟΥ: Εισβατήριος, ότε πρώτον ταίς Αθήναις επέστη
 • ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΝΙΑΤΟΥ: Υπομνηστικόν εις τον Βασιλέα κυρ Αλέξιον Κομνηνόν
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ
 • ΠΟΝΟΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Νικήταν Χωνιάτη
 • ΝΙΚΗΤΑ ΧΩΝΙΑΤΟΥ: Τα μετά την Άλωσιν συμβάντα τη Πόλει
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Σιλέντιον Θεοδώρου Α’ Λασκάρεως                              
 • ΘΕΟΔΏΡΟΥ Α’ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ: Σιλέντιον
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Νικηφόρον Βλεμμίδην
 • ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΙΔΟΥ: Περί των κατ’ αυτόν Διήγησις μερική
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Αυτοβιογραφίαν Μιχαήλ Η’ του Παλαιολόγου
 • ΜΙΧΑΗΛ Η’ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ: Αυτοβιογραφία
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Θεόδωρον Μετοχίτην  
 • ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΤΟΥ: Δίηγησις περί των καθ’ εαυτόν
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Νικηφόρου Γρηγοράν
 • ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑ : Επιστολή τω Ζαρίδη κυρώ Ανδρινίκω
 • Εισαγωγικό σημείωμα εις Γρηγόριον Παλαμά
 • ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: Επιστολή, ην εξ Ασίας αιχμάλωτος ων προς την εαυτού Εκκλησίαν απέστειλεν                                                                                                                             
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Νικόλαον Καβάσιλαν                                                        
 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Τη ευσεβεστάτη Αυγούστη Περί τόκου
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Ιωάννην Καντακουζηνόν
 • ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ: Ιστορίαι
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Δημήτριον Κυδώνην
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ: Ρωμαίοις Συμβουλευτικός
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Γεώργιον Πλήθωνα Γεμιστόν
 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ: Εις Μανουήλ Παλαιολόγον Περί των εν Πελοποννήσω πραγμάτων                                                                                
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Βησσαρίωνα
 • ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ: Κωνσταντίνω Δεσπότη τω Παλιαολόγω
 • Εισαγωγικόν σημείωμα εις Δούκαν
 • ΔΟΥΚΑ: Ιστορία
 • ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΓΑΡΦΕΩΝ
 • ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ
 • ΑΡΕΘΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
 • ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ
 • ΒΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ                                                                
 • ΒΛΕΜΜΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 • ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ
 • ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
 • ΔΟΥΚΑΣ
 • ΕΚΘΕΣΙΣ ΓΟΤΘΟΥ ΤΟΠΑΡΧΟΥ
 • ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΠΑΜΦΙΛΟΥ
 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α’ ΛΑΣΚΑΡΙΣ
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ
 • ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΚΟΜΝΗΝΗ Βλ. ΑΝΝΑ
 • ΚΥΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ’ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ’ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ
 • ΛΑΚΑΠΗΝΟΣ Βλ. ΡΩΜΑΝΟΣ
 • ΛΑΣΚΑΡΗΣ Βλ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α’
 • ΛΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΣ
 • ΛΙΒΑΝΙΟΣ
 • ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ
 • ΜΕΤΟΧΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΜΙΧΑΗΛ Η’ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
 • ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Βλ. ΜΙΧΑΗΛ Η’
 • ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 • ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ’
 • ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
 • ΡΩΜΑΝΟΣ Α’ ΛΑΚΑΠΗΝΟΣ
 • ΣΤΗΘΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
 • ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
 • ΧΩΝΙΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΧΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ                
 • ΨΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι ασφαλείς οι πληρωμές με κάρτα;

Για τις πληρωμές σας με κάρτα χρησιμοποιούμε το πιστοποιημένο σύστημα της Viva. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο της κάρτας σας.

Τι επιλογές παράδοσης υπάρχουν;

Οι αποστολές γίνονται μέσω της Comet courrier.

Μπορείτε αν το επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από την έδρα του εκδοτικού οίκου κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, χωρίς χρέωση.

Πότε θα παραλάβω την παραγγελία μου;

Ο συνήθης χρόνος παράδοσης είναι 2-5 μέρες.  Μπορείτε να παρακαλουθήσετε την πορεία της παραγγελίας μέσα από το https://cometcourier.gr/.