Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 1

Εκδόσεις Δαίδαλος

ΛOΓIOI THΣ TOYPKOKPATIAΣ (ΤΟΜΟΣ Β’)

Κανονική τιμή €30,00
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης €30,00
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

*H σειρά αυτή περιλαμβάνει 48 αυτοτελείς τόμους, όπου ανθολογούνται και αναλύονται τα πιο αντιπροσωπευτικά κείμενα της γραμματολογίας μας, από τη βυζαντινή εποχή ως τις μέρες μας.

 Eιδικοί επιστήμονες επιμελούνται τον κάθε τόμο που αποτελεί και μια θεματική ενότητα.

Oι στοχασμοί Eλλήνων λογίων της Tουρκοκρατίας, με έντονα τα στοιχεία της παράδοσης, του πόθου για την ελευθερία και τα ανθρωπιστικά ιδανικά

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: Γ. Kουρνούτος

 • ΤΟΜΟΣ 5
 • ΛΟΓΙΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Β 
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 • ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΑΝΔΟΣ 
 • Βιογραφικόν σημείωμα – Βιβλιογραφία – Α’ Τοις εντευξομένοις. – Β’ Περί της αντιθέτου και δαιμονικής υπερηφανίας. – Γ’ Περί κενοδοξίας. – Δ’ Περί φιλαργυρίας. – Ε’ Φοβερόν
 • της ασπλαχνίας υπόδειγμα. – ΣΤ’ Έτερον υπόδειγμα. –Ζ’ Στίχοι προελέγειοι εις την Κοίμησιν της υπέρ Ευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας.

 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ο ΙΕΡΟΣΟΛΗΜΩΝ

 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. 
 • ΠΑΪΣΙΟΣ ΛΙΓΑΡΙΔΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. 
 • ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο ΝΥΣΣΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. 
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Κρητικός πόλεμος. 
 • ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία.

  

 • ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. 
 • ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΥΜΙΝΗΤΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Περί της Ιεράς Ευχαριστίας. 
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Α’. Περί φρονήσεως. – Β’. Περί ανοχής. – Γ’. Περί εξομαλυσμού κωλιόντων και προπαρασκευής των συντεινόντων. Δ.’ Περί ευβουλίας. – Ε’. Περί εγχειρημάτων. ΣΤ’. Περί προδοσίας. – Ζ’. Περί αξιωμάτων. – Η’. Περί επιμελείας. – Θ’. Περί οργής. – Ι’. Περί προνοίας. – ΙΑ’. Περί ποικιλίας αμαρτημάτων. – ΙΒ’. Περί της ακαίρου και αλογίστου στερρότητος και της εν χρεία μεταστροφής. – ΙΓ’. Ό,τι δει τοις κυρίοις των παραγγελμάτων υποτάσσεσθαι. – ΙΔ’. Περί του τρόπου της ορθής μελλήσεως δι’ ης αν τις ουκ εκπέσοι της εγχειρήσεως. - ΙΕ.’ Ότι των ελλείψεων χείρους οι πλεονασμοί και πολλών τινων έργων το αργόν αιρετώτερον. – ΙΣΤ’. Περί συμβούλου. – ΙΖ’. Περί ευποιϊας. – ΙΗ’. Περί απάτης. – ΙΘ’. Περί τοκισμού.  

 ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Α’. Περί της Πελοποννήσου ήτοι του Μωρέως. – Περί της Μεσσηνίας. – Γ’. Περί της Λακωνικής επαρχίας. 
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Α’. Περί των τριών του νοός ενεργειών. – Β’. Περί των ανηκόντων εις την πρώτην του νοός ενέργειαν, ήτοι περί όρων. – Γ’. Διαίρεσις του όρου εις ενδιάθετον, προφορικόν και γραπτόν. – Δ’. Διαίρεσις του σημαντικού όρου τω λόγω της αυτής σημασίας. – Ε’. Ποσαχώς ο προφορικός όρος τω λόγω του σημαινομένου τρόπου. – ΣΤ’. Πολλαπλώς ο όρος τω των σημαινομένων πραγμάτων. – Ζ’. Περί ονόματος. – Η’. Περί ρήματος. – Θ’. Περί λόγου. – Ι’. Περί αποφάνσεως και διαιρέσεως της αυτής. – ΙΑ’. Περί ύλης, είδους, ποσότητος και ποιότητος της αποφάνσεως. 
 • ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΧΟΥΔΑΙ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. 
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Α’. Προοιμίον τε σκοπός του βιβλίου και τινές περί των καθηκόντων διέλαβον.- Β’. Περί του καλού και αρετής, και όροι καθήκοντος και πολλαχώς διαιρείται. – Γ’. Ότι εν και μόνον τέλος πρόκειται τοις ανθρώποις, ο εις και μόνοςΘεός. – Δ’.
 • Περί θεοσεβείας. – Ε’. Ότι υπό της Θείας Προνοίας διοικείται τα πάντα. – ΣΤ’. Περί φόβου Θεού. – Ζ’. Ότι οι εις δεισιδαιμονίαν αποκλίνοντες φθείρουσι τα καθήκοντα της ευσεβείας. 
 • ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. - Α’. Τι διαφέρει Κοσμογραφία, Γεωγραφία, Χωρογραφία, και Τοπογραφία. – Β’. Περί της Ευρώπης. – Γ’. Όροι της Ασίας, - Δ’. Όροι της Αφρικής.- Ε’. Οποίαν σχέσιν έχουσιν αι τρείς αύται Ήπειροι, ήτοι η Ευρώπη, η Ασία, και η Αφρική προς τον κύκλον της Οικουμένης και περί του αναμεταξύ αυτής μεγέθους. – ΣΤ΄Περί της Αμερικής. – Ζ’. Αν οι παλαιοί εγνώρισαν την Αμερικήν. – Η΄. Διαίρεσις της θαλάσσης. – Θ’. Περί των κόλπων της θαλάσσης. – Ι’. Περί της Μεσογείου θαλάσσης. – ΙΑ’. Περί πλοίων, και πλοός της θαλάσσης.    
 • ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Βοσκός λογικών προβάτων. – Α’. Τις ο σκοπός και η τάξις του παρόντος βιβλίου. – Β’. Ότι ο Θεός έβαλε τάξιν εις όλα του τα ποιήματα και καθένα πρέπει να την φυλάττη και να μη την παραβαίνει. – Γ’. Πως πρέπει οι παίδες να οικονομούσι τον εαυτό τους. 
 • ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. - Α’. Λόγος δεύτερος εις την Κυριακήν των Νηστειών, - Β’. Λόγος εις τον Ευαγγελισμόν και την Ανάστασιν του Κυρίου. 
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Ρητορική λευχειμονούσα. 
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Βασιλικόν Θέατρον 
 • ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΡΥΣΙΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. - Α’. Καθ’ ου χειροτονεί νέους ο Ρώμης οσημέραι Αγίους. – Β’. Καθ’ ου πολλά πεποίηκε τάγματα ιερωμένων ο Ρώμης. – Γ’. Λόγος εις την σύναξιν των παμμεγγίστων Ταξιαρχών. 
 • ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Ο αιρετικός διδάσκαλος υπό του ορθοδόξου μαθητού ελεγχόμενος. 
 • ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΓΕΝΤΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Περί του Αγίου Βαπτίσματος. 
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. 
 • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΚΑΡΝΑΝ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. - Α’. Περί κενού φυσικού και μεταφυσικού. – Β’. Περί εκτάσεως μεταφυσικής. – Γ’. Περί διαστήματος μεταφυσικού. 
 • ΕΦΡΑΙΜ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. – Λόγος εις το Γενέσιον της Θεομήτορος. 
 • ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. 
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΒΙΡΑΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Ονοματολογία βοτανική. 
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΡΒΑΡΗΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. - Α’. Ισοκράτους προς Δημόνικον παραίνεσις. – Β’. Αριστοτέλους, περί των καθηκόντων του ανδρογύνου. 
 • ΑΓΑΠΙΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Ιστορία εις το κοινόν ιδίωμα των Γραικών. 
 • ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΑΙΟΣ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία.
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ 
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Α’. Μονωδία. - Β’. Ύμνοι Ερωτικοί. 
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ 
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Περί συνθέσεως των γλωσσών. 
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 • Βιογραφία. – Βιβλιογραφία. Α’. Περί του δικανικού. – Β’. Περί στάσεων και πρώτων περί στοχασμού. 
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι ασφαλείς οι πληρωμές με κάρτα;

Για τις πληρωμές σας με κάρτα χρησιμοποιούμε το πιστοποιημένο σύστημα της Viva. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε στοιχείο της κάρτας σας.

Τι επιλογές παράδοσης υπάρχουν;

Οι αποστολές γίνονται μέσω της Comet courrier.

Μπορείτε αν το επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από την έδρα του εκδοτικού οίκου κατόπιν συνεννόησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, χωρίς χρέωση.

Πότε θα παραλάβω την παραγγελία μου;

Ο συνήθης χρόνος παράδοσης είναι 2-5 μέρες.  Μπορείτε να παρακαλουθήσετε την πορεία της παραγγελίας μέσα από το https://cometcourier.gr/.